KVANTNA SOBA

KVANTNA SOBA – Revolucionarna Kristaloterapija za Vaše Zdravlje

Dobrodošli u svet KVANTNE SOBE – najsavremenijeg oblika kristaloterapije koji može pružiti olakšanje od tegoba kičme i poboljšati opšte zdravstveno stanje. Bez obzira na činjenicu da ne postoji “čarobni štapić”, iskustva posetilaca potvrđuju da je kvantna soba korak bliže magiji ozdravljenja. Energija koja se ne vidi, ali se itekako oseća, pruža rezultate koji su impresivni i personalizovani, jer svako telo je jedinstveno.

Koraci Napred Ka Zdravlju

Bez sumnje, konvencionalna medicina ima svoje mesto i važnost, ali kada ona ne uspe da reši određene zdravstvene izazove, kvantna soba dolazi do izražaja. Važno je istaći da se uvek prvo trebate obratiti lekaru za bilo koju zdravstvenu tegobu. Kvantna soba, kao inovativna dopuna terapiji, pruža podršku kako konvencionalnim medicinskim tretmanima tako i alternativnim metodama.

Najvrednija preporuka za kvantnu sobu dolazi od samih korisnika. Naša platforma je prepuna iskustava koja potvrđuju njenu delotvornost. Pozivamo vas da istražite i razmislite o pridruživanju zajednici koja je već iskusila blagodeti kvantne sobe.

Šta podrazumeva tretman u KVANTNOJ SOBI?

Tretman u KVANTNOJ SOBI podrazumeva paket od 10+2 (gratis) ležanja na krevetu bez žičanog jezgra ispod kog su postavljene BIOTERAPEUT PLOČE u trajanju od 45 minuta i stajanje ispred ANTIMIKROBNOG SISTEMA u trajanju  od 11 minuta pijenje vode koliko hoćete koja je tretirana na ENERGO ČIPU.

KVANTNA SOBA - najsavremeniji oblik kristaloterapije.

Od čega se sastoji KVANTNA SOBA?

Sastoji se iz sledećih elemenata:

bioterapeut ploče,

antimikrobni sistem,

biopiramida i

energo čip.

Koji su to koraci u Kvantnoj sobi?

Koraci koji treba da prođete kroz Kvantnu sobu su:

  1. KORAK Pre nego što krenete da ležite na BIOTERAPEUT PLOČAMA potrebno je da se hidrirate i da popijete vodu koja je bila na ENERGOČIPU jer povećava aktivnost pitke vode.Vodu piti i posle kompletnog tretmana.
  2. KORAK 40 minutno ležanje na krevetu ispod kojeg se nalaze 4 BIOTERAPEUT PLOČE opušteno i obično se desi da ljudi zaspe prilikom tretmana
  3. KORAK je stajanje ispred ANTIMIKROBNOG SISTEMA. nekih 11 minuta 3,3, 5,

ENERGO ČIP

Energo čip omogućava energizaciju i povećanje aktivnosti obične pitke vode iznad svojstava koje imaju najkvalitetniji prirodni izvori. Izvorska pitka voda je u proseku energizovana 30-45% a voda obrađena ovom karticom u staklenom bokalu 94%.

Voda sa česme u staklenom bokalu se ostavi da odstoji na kartici nekih 15-ak minuta. Obavezno se,kad je kvantna soba u pitanju, popije jedna čaša posle završenog tretmana. Najčešće utiče na rad probavnog sistema (iskustveno 80% korisnika kvantne sobe su saglasni sa ovim podatkom) a deluje i na endokrini i nervni sistem.

Kvantna soba-energocip za energizaciju vode

Šta su to BIOTERAPEUT PLOČE koje se koriste u KVANTNOJ SOBI?

BIOTERAPEUT PLOČE predstavljaju najsavremeniji oblik kristaloterapije, deluju tako što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su naneseni na ploču stvara plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na bolesne ćelije koje su depolarizovane usled: prehlade, udarca, nagnječenja, ranjavanja, operativnog zahvata, stresne situacije, spavanja i rada na mestu izloženom štetnom zračenju.

BIOTERAPEUT PLOČE predstavljaju najsavremeniji oblik kristaloterapije

Dovode do energetskog balansa u organizmu a samim tim i tegobe lagano nestaju.

BIOTERAPEUT PLOČE su ispitane i sertifikovane od naučnih instituta koji se bave ispitivanjem bio polja i odobrene su kao blago terapeutsko sredstvo koje uklanja bolove bez bilo kakvih štetnih nuspojava i potpuno su neškodljive. Njima se mogu tretirati sve vrste stanja organizma. (više u nastavku dole).

BIOTERAPEUT PLOČE (koriste se u kompletu od 4 komada) su postavljene ispod ležaja bez žičanog jezgra. Imaju izuzetno blagotvorno dejstvo na organizam tretirane osobe. Dejstvo je trenutno i mogu se tretirati sve vrste stanja organizma.

One deluju tako što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su naneseni na ploču stvara plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na bolesne ćelije organizma koje su depolarizovane usled prehlade, udaraca, nagnječenja, ranjavanja, operativnog zahvata, stresne situacije, spavanja i rada ne mestu koje je izloženo štetnom zračenju.

Dovodi do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe i samim tim do najprirodnijeg načina ozdravljenja. Uz ove tretmane se mogu koristiti lekovi i klasični medicinski tretmani.

Bioterapeut ploče su ispitane i njihovo dejstvo je sertifikovano od strane instituta za ispitivanje biopolja BION iz Ljubljane gde je potvrđeno da podižu energiju celokupnog tela i jačaju imunološki sistem, cirkulaciju, respiratorni sistem, funkciju moždane kore, hipofize, epifize, jetre, endokrinog sistema, mišićnog sistema, bubrega…

Preko 95% onih koji su prvi put legli na kvantne ploče su imali već na prvom tretmanu neke osećaje, senzacije od pojačane toplote, ili hladnoće, ili trnaca, žmaraca, ili blagih bolova i to redovno na mestima gde su neke tegobe u organizmu što samo potvrđuje gore izneto da je svaka tegoba u organizmu posledica nedostatka energije u ćelijama a da se ležanjem na bioterapeut pločama energija počinje vraćati pa otuda i određene reakcije (ne svima iste, od osobe do osobe).

Tretman ležanja traje 45 minuta. Obično ide paket od 10 tretmana. Iskustva kažu da je to dovoljan broj tretmana da, ako su lakše tegobe u pitanju budu poprilično sanirane ili otklonjene a ako je teža situacija onda se na osnovu tog broja tretmana vidi kakvi su pomaci pa sa dalje utvrđuje koliko je još tretmana potrebno.

Uvek se na paket od 10 tretmana dobije još i dva gratis.

 Uz njih se mogu koristiti lekovi i klasični medicinski tretmani. Naučno je potvrđeno da tretmani u kvantnoj sobi

   – podižu energiju celog tela

   – jačaju imunološki sistem                                                                              

   – cirkulaciju                                                                               Pored navedenog korisnici još kažu:

   – respiratorni sistem                                                                         – reguliše metabolizam

   – funkciju moždane kore                                                                  – usklađuje mesečne cikluse kod žena

   – funkciju hipofize                                                                             – zateže i podmlađuje kožu

   – funkciju epifize                                                                               – normalizuje san

   – funkciju jetre                                                                                   – …

   – endokrinog sistema

   – bubrega

   – mišićnog sistema …      

Šta je ANTIMIKROBNI SISTEM koji je drugi korak u KVANTNOJ SOBI?

Nakon ležanja se prelazi na stajanje ispred ANTIMIKROBNOG SISTEMA.

On se sastoji se od tri panela (antivirusni, antibakterijski, antigljivični) na kojima su, po određenom proračunu po spirali postavljeni čipovi napravljeni od nano kristala metala.

Čipovi su raspoređeni u sistemu spirala različitih prečnika po principu “zlatnog preseka”. Svaka od spirala stvara svoje biopolje koje uništava sve poznate patogene izazivače oboljenja (virusi H1N1, H3N2 i drugi, bakterije gram pozitivne i gram negativne i gljivice).

Paneli sa čipovima formiraju energetsko polje koje parališe rad bakterija, virusa i gljivica. Nusprodukti delovanja patogenih mikroorganizama nestaju, imunitet jača a tako ojačan organizam samostalno “organizuje” svoju odbranu (više u nastavku dole).

Ovaj sistem takođe onemogućava deljenje mikroorganizama u organizmu. Na primer: tretiranje genitalne regije antimikrobnim sistemom postiže se da gljivica kandida nestane a sa njom i nastali neprijatni miris.

Bakterije i gljivice svakodnevno treba tretirati tri puta dnevno po 3 minuta. Sa gljivicama ide teže jer one ostavljaju jajašca pa ako ih ne unište, gljivice se ponovo razviju. Ovaj sistem je potpuno bezopasan, mogu da se tretiraju i mala deca pod temperaturom.

Korisnici kvantne sobe nakone ležanja na krevetu sa bioterapeut pločama pristupaju stajanju ispred antimikrobnog sistema u trajanju od 11 minuta (3+3+5 minuta).

Šta je BIOPIRAMIDA?

BIO PIRAMIDA – Osnovna uloga Biopiramide je zaštita životnog i poslovnog prostora do 150m2 i do 3 m visine od svih oblika niskofrekventnog nejonizujućeg zračenja a čiji izvori su: uticaj podzemnih voda, Hartmanova i Kerijeva globalna magnetska mreža tj. magnetski čvorovi nazvani po dr Hartmanu i Dr Keriju koji su ih i otkrili, uticaj dalekovoda, baznih stanica mobilne telefonije (posebno nadolazeća a nesipitana 5G mreža), wi-fi ruteri, …

BIO PIRAMIDA - Osnovna uloga Biopiramide je zaštita životnog i poslovnog prostora do 150m2 i do 3 m visine od svih oblika niskofrekventnog nejonizujućeg zračenja a čiji izvori su: uticaj podzemnih voda,

Najbitnija pozicija u kući je pozicija kreveta.

U njemu čovek provede 1/4 ili 1/3 života. Ako je izložen negativnim uticajima – a naučno je potvrđeno da svi gore pomenuti izvori nejonizujućeg zračenja deluju po principu “tiha voda breg roni”, tj. te negativne frekvencije iz izvora zračenja u periodu od nekoliko godina počinju da ostavljaju posledice na zdravlje onoga ko je njima konstantno izložen a koje su često i glavni uzroci poremećaja, tegoba i bolesti.

Radiestezijskim pregledom se može detaljno i precizno utvrditi da li i koliko ima negativnog uticaja tih energija u životnom ili poslovnom prostoru. Nekad je dovoljno malo pomeriti krevet ili radno mesto i tako izbeći štetne uticaje a u dosta slučajeva nije (posebno stanovi na spratovima). Upravo je tu dobrodošla BIOPIRAMIDA.

Ona neutrališe energije sa negativnim uticajem na telo i psihu čoveka. Vraća energiju, brže se osoba odmori, povećava koncentraciju… Iskustva ljudi ukazuju (posebno onih sa zdravstvenim tegobama) da im je san dosta poboljšan. 

BIOPIRAMIDA je jednako bitan element kvantne sobe upravo iz svih pomenutih razloga i najbitniji uređaj u svakom domaćinstvu ili poslovnom prostoru.

Zašto? Gore navedena zračenja postoje oduvek i ljudi se često razboljevaju a da i ne znaju šta je pravi uzrok. 

Sa razvojem tehnologije, bez obzira na sve prednosti koje taj razvoj donosi, ta zračenja postaju sve veća. Interesno, proizvođači prećutkuju ili negiraju negativne uticaje a potenciraju samo prednosti. Na nama, kao bićima sa razvijenom svešću je da razmislimo, prosudimo i prepoznamo šta je za nas i naše najbliže nepovoljno i štetno i kako da se zaštitimo.

Biopiramida u kući – zasigurno nije pitanje cene već pitanje svesti i odgovornosti pre svega prema sebi samima a onda i svojim najbližima. Ako tri svetske naučne institucije koje se bave ispitivanjem biopolja stoje svojim praktičnim potvrdama i izdatim sertifikatima o pozitivnom dejstvu Biopiramide nema razloga da i naša svest to ne prepozna kao potrebu.

N A P O M E N ASvi kupci biopiramide dobijaju besplatan RADIESTEZIJSKI PREGLED PROSTORA – detekcija štetnih zračenja u vašem životnom prostoru ako su u Beogradu.

Pridružite Se Našoj Revoluciji Zdravlja

Ako ste otvoreni za istraživanje novih pristupa vašem zdravlju, pozivamo vas da iskusite energiju kvantnih ploča. Vaš prvi tretman je dostupan po ceni jednog tzv. energetskog dinara. Važno je napomenuti da nije potrebno obavezno nastavljanje tretmana, ali već i prvo iskustvo može pružiti korisne informacije o tome kako kvantna soba funkcioniše i kako može uticati na vaše zdravlje.

Kristalna Harmonija za Vašu Kičmu i Zdravlje

Tretman u KVANTNOJ SOBI obuhvata niz koraka koji su usmereni ka vašem potpunom ozdravljenju. Paket tretmana od 10+2 (gratis) ležanja na krevetu omogućava vam da iskusite koristi BIOTERAPEUT PLOČA, najnaprednijih kristalnih terapijskih alata. Ovi kristali deluju putem polarizovanih magnetnih polja koja usmeravaju blagotvornu energiju prema ćelijama koje su depolarizovane usled raznih faktora, kao što su povrede, stres, ili štetno zračenje. Tegobe se postepeno smanjuju dok organizam postiže energetski balans.

Pored toga, stajanje ispred ANTIMIKROBNOG SISTEMA pruža dodatne prednosti. Paneli sa čipovima napravljenim od nano kristala metala formiraju energetsko polje koje uništava patogene mikroorganizme, jačajući vaš imunitet. Nakon tretmana, preporučuje se konzumacija energizovane vode kako biste održali vitalnost organizma.

Prilika za Novi Početak

Ako ste zainteresovani da svojim klijentima ili pacijentima pružite koristi kvantne sobe, nudimo mogućnost da postanete deo naše revolucije zdravlja. Organizujemo promocije i događaje kako bismo omogućili drugima da iskuse prednosti ovog inovativnog pristupa. Bez obzira gde se nalazite, naša misija je da podelimo znanje i iskustva kako bismo doprineli vašem blagostanju.

Zakoračite u svet kvantne harmonije i osjetite transformaciju svog zdravlja. Kontaktirajte nas da bismo dogovorili vaš prvi tretman i krenuli zajedno ka putu ozdravljenja. Obećavamo vam da ćemo vas podržati na svakom koraku, jer vaše zdravlje je naša prioritetna briga.

Zakažite Vaš Tretman u KVANTNOJ SOBI već danas i otvorite vrata prema boljem zdravlju!


Obaveštenje za sve zainteresovane koji bi želeli da pokrenu kvantnu sobu kao deo svog svakodnevnog posla.

Obzirom na ogroman broj iskustava korisnika kvantne sobe organizujemo promocije i u vašem mestu – ordinacije, holistički centri, saloni za masažu… da i drugi imaju priliku da koriste benefite koje donosi kvantna soba

Kako može da se zakaže tretman u KVATNOJ SOBI?

ISKREN POZIV SVIMA KOJI ŽELE DA PROBAJU, DA OSETE FREKVENCIJE KVANTNIH PLOČA SLOBODNO NEKA SE JAVE.
Prvi tretman je besplatan. Nemaju, ako ne žele, nikakvu obavezu da nastave dalje tretmane ali samim upoznavanjem i širenjem daljih informacija o kvantnoj sobi mogu nekome mnogo pomoći. 
ZAKAZIVANJE OBAVEZNO

Tretman u KVANTNOJ SOBI možete zakazati putem:

zdravljeonlineshop@gmail.com

+38163342380

 Tretmani se isključivo zakazuju. U okviru kvantne sobe postoji i saradnja sa lekarima zvanične medicine gde se preporukom mogu odraditi i pregledi na kvantnom analizatoru.

KVANTNA SOBA – Milan Stanić

Sve što Vas zanima u vezi kvantne sobe a niste mogli da se informišete dovoljno iz sadržaja koje ovaj sajt nudi slobodno možete postaviti pitanja na e-mail, putem telefona ili društvenih mreža. Rado ću izaći u susret sa svim onim što je u domenu mog znanja.

Organizujemo i promocije kvantne sobe kao i pojedinačnih elemenata tj. proizvoda koji čine kvantnu sobu kao i dosta drugih izuzetnih proizvoda kompanije QHR. Zainteresovani, iz bilo kog grada, možete se javiti.

Za dodatne informacije o tretmanu u KVATNOJ SOBI , kao i o načinu, vremenu realizacije popunite sledeću formu: