QHRS Bioterapeut ploča

CENA 75000.00

POZOVITE NAS ili POPUNITE FORMULAR ZA UPIT KLIKOM OVDE 

Pozovite 063/342-380 ili pošaljite mejl na zdravljeonlineshop@gmail.com

 

Description

QHRS Bioterapeut ploča – lični bioterapeut za tretiranje svih vrsta problema

 

QHRS Bioterapeut ploče je poželjno koristiti u kompletu od 4 komada, ali svakako može se koristiti samo jedna. Imaju izuzetno blagotvorno dejstvo. Dejstvo je trenutno i mogu se tretirati sve vrste bolesti.

Zdrave osobe starije od pet godina, preventivno – tri dana zaredom na QHRS  Bioterapeut ploči po dvadeset minuta; pauza od sedam dana; serija se može ponoviti po želji.

Bolesne osobe starije od pet godina – pet dana za redom po dvadeset minuta na QHRS  Bioterapeut ploči; pauza od pet dana; ponavljati serije do izlečenja.

Deca do pet godina – dva dana po petnaest minuta na QHRS  Bioterapeut ploči s pauzom izmedju serija od sedam do četrnaest dana.

Šta je Kvantna soba?

KVANTNA SOBA je najsavremeniji oblik terapije NANOTEHNOLOGIJOM i deluje tako što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su naneseni na energo- ploču ili energo-čip stvara plus polarizovano magnetno polje koje emituje blagotvornu energiju na ćelije koje su depolarizovane usled: prehlade, udarca, nagnječenja, ranjavanja, operativnog zahvata, stresne situacije , spavanja i rada na mestu koje je izloženo štetnom zračenju i dovodi do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe.

Pomaže pri ozdravljenju: obolelog organa, mišića, zgloba ili nerva. Uz ove tretmane se mogu koristiti lekovi I medicinski tretmani.

Takođe otklanja bolove i smetnje u: želudcu, crevima, vratu, leđima, rukama i nogama, i deluje na :jetru, pankreas, slezinu, matericu, srce, krvotok, krvni pritisak i cirkulaciju, potenciju, plodnost i seksualnu želju.

Šta je QHRS Bioterapeut ploča?

QHRS Bioterapeut ploča je ispitana i njeno dejstvo je certifikovano od strane Instituta za ispitivanje biopolja BION iz Ljubjane , Slovenija , EU , gde je potvrđeno da podiže energiju : celokupnog tela , imunološkog sistema , cirkulaciju , respiratornog sistema , moždane kore , hipofize , epifize , jetre , endokrinog sistema , mišićnog sistema ,bubrega…

Pod tretmanom: se podrazumeva 45 min ležanja na krevetu i tri puta po pet minuta stajanja ispred antimikrobnog sistema.

Bioterapeut ploče se koriste u kompletu od 4 ploče i predstavljaju jedan od najsavremenijih oblika kristaloterapije.Njihovo dejstvo se ogleda u tome što metalna rešetka u nano kristalima metala koji su nanešeni na ploču stvara plus polarizovano magnetno polje koje odasilje blagotvornu energiju na disfunkcionalne ćelije koje su depolarizovane usled raznih oboljenja (akutnih i hroničnih).

Bioterapeut ploče dovode do energetskog balansa u organizmu tretirane osobe i do polarizacije samih ćelija.

Kvantna medicina je termin koji je ušao u opštu upotrebu kada su kvantni fizičari prepoznali radikalno nov pristup problemu u materijalnom oblikovanju živih sistema i njihove raznolikosti.

Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije, a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo.

Holistička (naziv holistička medicina potiče od engleske reči whole (houl) što znači ceo, sav, potpun, sveobuhvatan), energetska, vibratorna, kvantna medicina, koju često zovemo medicina 21 veka dobiva u poslednje vreme sve više pristalica i u zvaničnoj medicini.

Već hiljadama godina poznata su znanja i veštine zdravog života, preventive i stimulisanja tela na samoizlečenje. Pre svega tu su tradicionalna kineska medicina (akupunktura, herbalistika, tai-chi, chi-gong), indijska ajurveda, joga, aromaterapija, terapije kristalima, zvukom, bojama, dodirom, masažama, ritualni plesovi …itd. Svi ovi metodi posmatraju čoveka kao jednu celinu, balans između tela, uma i duše.

Razvojem elektronike i kibernetike ta hiljadugodišnja znanja dobivaju potvrdu i u savremenoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih frekvenci. Još je Tesla davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je sve vreme do sada.

I u našoj zemlji mnogi lekari, pogotovo oni koji već od ranije proučavaju i aktivno se bave oblastima iz klasične akupunkture, homeopatije, su odmah prepoznali mogućnosti raznih energetskih-kvantnih sistema i uspešno ih koriste .

Šta je zdravlje?

Zdravlje je istančana dinamička ravnoteža između našeg fizičkog, eteričkog, astralnog, mentalnog, spiritualnog tela. Zdravlje predstavlja protok vitalne- životne energije kroz sva njegova tela a bolest je njena stagnacija ili blok. Još su stari kineski lekari pre par hiljada godina taj tok životne energije slikovito poredili sa tokom reke, od izvora do ušća.

Za dobro zdravlje, očuvanje i ozdravljenje treba pre svega imati aktivan i odgovoran stav prema sebi, prema drugima i prema okolini, onda će i efekti sprovedenih mera i postupaka lečenja biti bolji i dugotrajniji.

Sastavni deo svakog živog bića je prirodna tendencija ka samoizlečenju, a to se dešava neprekidno i bez prestanka na podsvesnom nivou. Ako mi na svesnom nivou damo šansu taj samoizlečujući proces se može i ubrzati! Kako?

Kao prvi korak: su postepene ali obavezne promene loših navika (prekomerna, nepravilna i nekvalitetna ishrana, “zloupotreba” hrane, alkohola, kafe, šećera, duvana, neaktivnost, fizička, emotivna i mentalna zapuštenost. Niti jedna terapija neće imati uspeha ili neće biti dužeg veka ako stalno pravimo greške ili ponavljamo iste greške.

Drugi korak: primeniti pojedine spoljne isceljujuće stimulanse – prirodne terapije – energetske medicine (akupunktura, aromaterapija, homeopatija, magnetoterapija, hiropraktika, terapije bojama, svetlom, zvukom, biljkama, detoksikacija itd) ili pak primeniti kombinacije navednih terapija

Stres i njegov uticaj na dinamičku ravnotežu koja znači zdravlje

Stres je sve ono što naše biće dovodi u disbalans. Ako dugo traje remeti naše zdravlje, jer telo troši svoje rezerve i snagu da se na prirodan način izbori sa njim. Primer za neke od stresora:

– toksini (zagadjena hrana, voda, vazduh, teški metali, hemikalije, deterdženti, kozmetički preparati…),

– mikrobi (bakterije, virusi, paraziti, gljivice),

– trauma (fizička, psihička, emotivna),

– uticaji iz okoline (vlaga, vetar, suvoća, vrućina, hladnoća….tehnološka i druga zračenja,

– manjak ili višak hranljivih materija (minerali , vitamini, belančevine, masti, ..)

– mentalno emotivni uzročnici (preterana briga, strah, bes, ljutnja, gnev, pohlepa, ogorčenost, tuga….) ali takođe nedostatak ljubavi, prijateljstva, intelektualne stimulacije, neznanje i nesvesnost postupaka koji utiču na naše telo, nasledni faktori, konstitucija ….itd.

Početkom dvadesetog veka mnogi fizičari, matematičari, biolozi se uključuju u medicinu pokušavajući da teoretski i praktično objasne ŠTA JE ŽIVOT. Krajem dvadesetog veka interdisciplinarnost postaje opšte zastupljeni pravac koji uslovljava formiranje novih, nezavisnih naučnih disciplina

Primenjujući zakone mehaničke fizike moderna biofizika postaje još jedan korak više u fizičkoj spoznaji žive prirode. Nivoi mehaničke fizike mogu vrlo solidno da objasne živi organizam , ali lekarima ne daje mogućnost razlikovanja izmedju živog i neživog. Početkom sedamdesetih (1972), VICTOR F. WEISSKOPF objačnjava raznovrsnu stabilnost sveta na nuklearnom, atomskom i molekularnom nivou pomoću principa kvantne mehanike. Koristeći principe istovetnosti (identičnosti) i diskretnosti i, vezano za njih, postojanje vlastitih karakterističnih frekvenci, Vajskop shematski predstavlja tri stepenika svoje kvantne lestvice (nuklearna, atomska, molekularna) i genijalno naslućuje, bez komentara, četvrti stupanj – stupanj života.

​Novi pristup ljudskom organizmu kao složenom kibernetskom sistemu naučno je postavljen u Naučno-istraživačkom centru za kvantnu medicinu Vidhuk u Kijevu (Ukrajina). Na čelu Centra, od osnivanja do danas je Prof SERGEJ PANTELEMONOVIČ SITKO, nuklearni fizičar, počasni naučnik Ukrajine, koji poslednjih trideset godina intezivno razvija novi pravac u fizici, fiziku živoga (PHYSICS of the ALIVE). Zajedno sa Frelihom (HERBERT FREHLICH) formira osnovni koncept KVANTNE FIZIKE ŽIVOGA. Prof.

Sitko je poznat kao jedan od osnivača nove oblasti u medicini koja dobija naziv KVANTNA MEDICINA čija teoretska osnova postaje upravo fizika živoga. Fenomen života kao jedinstvenost počinje da se proučava i objašnjava zakonima kvantne fizike živoga i kvantne medicine. Dakle, osim anatomsko-morfološke strukture organizma koju vidimo očima, postoji i tzv. elektromagnetni kostur čoveka kroz koji cirkulišu elektromagnetni talasi stvarajući vlastito koherentno polje čoveka.

Zajedno sa timom naučnih radnika u bivšem Sovjetskom Savezu (Zaliubovskaya, Devyatkov, Andreyev, Bely, Zhukovsky, Mkrtchian, Efimov), koristeći saznanja timova iz drugih zemalja ( Kanada, Nemačka, Engleska…) započinje predklinička ispitivanja početkom šezdesetih. Od 1978 g. počela je klinička primena bazične terapijske metode kvantne medicine MIKROTALASNE REZONANTNE TERAPIJE- MRT koja je uredno statistički praćena.

U Briselu je 1989 g. kvantna medicina proglašena za medicinu trećeg milenijuma.

Kvantna medicina je nova naučna grana, ili još bolje reći objedinjenje energetske i moderne, komplementarnih i alternativnih grana medicine. U zadnjih par decenija kvantna medicina se razvila zahvaljujući otkrićima telesnog elektro-magnetizma. Ubrzanim razvojem moderne, pre svega kompjuterske tehnologije, postaje sve pristupačnija i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Ja to često pojednostavim i kažem da je kvantna medicina simbioza holističkog tj. celovitog pristupa lečenju čoveka potpomognuta modernom tehnologijom.

Holistički pristup lečenju posmatra čoveka i život a samim tim i zdravstvene probleme kao splet energetskih oblika i vibracija, koji su opet u stalnoj promeni i dinamičkom (dis)balansu. Kvantni pristup lečenju se zasniva na činjenici da je svaki živi organizam izvor elektromagnetnog zračenja. Dijagnoza se zasniva na činjenici da zdravi organi ili delovi tela šalju zdrave vibracije (frekvencije), za razliku od bolesnih izobličenih talasa. Zahvaljujući modernoj tehnologiji danas smo u mogućnosti da merimo te vibracije a zatim da ih terapeutski korigujemo, lečimo. Stimulusi, elektromagnetni impulsi, frekvencije, koji se šalju u telo u toku terapije zapravo stimulišu telo na samoizlečenje.

Često ove moderne tehnike lečenja zovemo medicinom 21 veka. Medjutim, već hiljadama godina su poznata znanja i veštine zdravog života, preventive i lečenja u sklopu tradicionalne kineske medicine (akupunktura, herbalistika, tai-chi, chi gong), indijske ajurvede, joge, aromaterapije, kristaloterapije, terapije zvukom, plesom, travarstvo raznih kultura….itd. Sve ove metode posmatraju čoveka kao sklad ili nesklad tela, uma, duše i okoline; znači kao celinu.

Razvojem elektronike, kibernetike i kompjuterske tehnologije ova hiljadugodišnja znanja dobijaju potvrdu i u zvaničnoj nauci, a to je činjenica da je naše telo u suštini kondezovana energija koja se brzo kreće na bezbroj različitih vibracija.

Tesla je još davno rekao da će razvojem i ispitivanjem nevidljivih sila čovečanstvo napredovati u nauci za par godina tako brzo kao što je za sve vreme do sada. Svedoci smo toga.

U knjizi “Vibratorna medicina” dr Richard Gerber objašnjava da: ”Ajnštajnova teorija primenjena na vibratornu teoriju ljudska bića vidi kao mrežu komplesnih energetskih polja koja reaguju sa fizičko-ćelijskim sistemom. Spoznaja da je sva materija enegija u neprekidnom kretanju, temelj je shvatanja da ljudska bića posmatramo kao energetske dinamičke sisteme.

Kroz istoriju

Kao što rekoh, razvojem elektronike u prethodnom veku nauka naglo napreduje na svim poljima pa i u medicini. Tako je razvojem (nevidljivih) X-zraka i (nečujnog) ultrazvuka omogućen pregled u unutrašnjost ljudskog tela, a kasnije je ta energija našla primenu i u terapijske svrhe. Daljim razvojem tehnologije uključujući kompjutersko matematičke analize razvijaju se još bolji i detaljniji aparati, sa manje štetnog uticaja, kao CAT (Computerised Axial Tomography) MRI (Magnetic Resonance Imagine). Svima su nam uobičajene tehnike merenja električnih aktivnosti srca i mozga (EKG, EEG).

Na početku 20. veka američki naučnik dr Royal Rife otkriva da ćelije izložene nekom obliku energije sa kojom rezonuju tu energiju apsorbuju kroz rezonantne strukture. Što je energija veća, ćelije se razaraju. Jednostavan način za razumevanje rezonance (muzičarima će to biti najjednostavnije) je da zamislimo opersku pevačicu koja svojim glasom lomi vinske čaše – jer čaše rezoniraju na odredjenoj frekvenciji. Ako pevač može podesiti frekvencu svoga glasa sa čašom ona će apsorbovati tu rezonantnu energiju i slomiti se. Taj jednostavan princip se može primeniti i na žive ćelije, bakterije, viruse, degenerisana tkiva…. itd. Dr Rife je vodjen tom idejom razvio aparat i nazvao ga MOR (mortal oscilating rate).

Šezdesetih godina dr Robert Becker, hirurg-ortoped, otkrio je da elektro-magnetnom stimulacijom povredjenih kostiju i drugih tkiva menja polaritet ćelija i tako pospešuje zarastanje.

Dva nemačka naučnika, lekar dr Franc Morel i ing. elektronike Erich Rasch (po njima je metoda dobila ime MORA) merenjem elektro-magnetnih oscilacija na akupunkturnim tačkama dobili su razliku izmedju zdravih – harmoničnih i patoloških – bolesnih oscilacija. Ovim i još drugim otkrićima sada na energiju našeg tela preko akupunkturnog sistema ne moramo delovati samo iglama, toplotom i prostim pritiskom već i elektromagnetnim vibracijama, magnetima, svetlom, laserima, MRT (mikrorezonatnom terapijom).

U ovom istorijatu obavezno moramo spomenuti i nemačkog lekara dr Semuel Hanemana, koji je nezadovoljan medicinskom praksom svog doba (1755-1843.) osmislio sistem lečenja “slično se sličnim leči”. Uspešno je lečio svoje pacijente koristeći supstance koje kod zdravih ljudi izazivaju slične simptome od kojih pacijent boluje. Eksperimentisanjem je otkrio da što je manja koncentracija to je lek efikasniji. Dalje je lek razredjivao do tačke kada u njemu više nije bilo ni jednog molekula leka, ali je ostala “energetska memorija” leka. Prema Njutnovskom principu ovakav lek ne bi trebalo da ima ikakav efekat.

Razvojem sve bržih kompjuterskih sistema stvaraju se i nove mogućnosti na polju energetske medicine i biorezonance. Osamdesetih godina američki naučnik prof William Bill Nelson je na osnovu činjenice da svaki energetski fenomen zauzima prostor u više dimenzija i kao takav je merljiv patentirao metod 3-vektoralne analize preparata (QQC).

Merenjem energetskog oblika 10-tak hiljada supstanci (bakterije, virusi, paraziti, alergeni, toksini, minerali, vitamini, zdrava-bolesna tkiva, hormona, neurotransmitera, raznih homeopatskih i drugih lekova ) dobio je matrix, osnovu za konstruisanje biorezonantnog biofidbek antistres sistema QXCI/SCIO (Quantum Xrroid Consciousness Interface / Scientific Conscousness Interface Operation). Sistem, pored rezonance meri elektro-fiziološku reaktivnost supstanci biološkom brzinom (preko 1/1000sec). Na njemu se pokazuju simptomi i znaci disbalansa mnogo ranije nego na fizičkom telu, tako da se može delovati i tretirati preventivno da do oboljenja i ne dodje!

Ovaj holistički pristup dijagnoze i terapije s pravom zovemo medicinom 21. veka zbog jednostavnog razloga što na prvom mestu tretiraju celokupnog čoveka a tek onda se usmere na pojedine simptome ili bolest.

Da bi otpočelo lečenje skoro svaki pacijent mora da doživi promenu svesti. Skok unutar svesti u dublje nivoe podsvesnog predstavlja ključ isceljenja. Svest je energija, a energija je zasnovana na kvantumu i u stalnoj je promeni. Zato male stvari i male promene u životu i našim navikama na svesnom nivou, uz podršku neke od energetskih-kvantnih terapija mogu dovesti do velikih promena na nesvesnom na kojem se dešava izlečenje.

I da se vratimo na početak. A gde je uopšte početak života? Žutog cara i Huang Nei Jing, prvu pisanu knjigu koja prekrasnim slikovitim jezikom objašnjava živu reku energije koja neprekidno teče u nama i oko nas povezujući naš mikro-kosmos sa beskonačnim makro-kosmosom. Gde smo tu mi “svesni ljudi” 21. veka? Da li možemo pratiti genijalce, ljude otvorenog i širokog uma koji vide veću i širu sliku, mnogo brže od nas običnih? Ili biti blokirani neznanjem sumnjičavih?

Treba pokušati. Za početak se ispravite dok čitate ovaj tekst, ugasite cigaretu, umesto kafe popijte času soka, nasmešite se kolegi preko puta i pitajte ga kako je, prošetajte do kuće…….tako ćete svesnim pozitivnim stavom prema sebi i svojoj okolini na podsvesnom pokrenuti lavinu dobrih vibracija…serotonina, endorfina i drugih kvalitetnih supstanci u telu.

Ipak još uvek se ratuje, ljudi se ubijaju, Zemlja je sve zagadjenija, trujemo i um i telo, a gde nam je duša? Naše male ćelije često pate, boluju, šalju signale koje ne prepoznajemo ili nećemo da vidimo; ostavljamo rešenje za sutra jer nemamo vremena. Dokle?

U kojem će nas pravcu odvući nove tehnologije? Da li strah od novoga ostavlja prazan prostor samo za loše? Da li nauku možemo iskoristiti na pametan način, u našu korist? MOŽEMO.

Oblasti kvantne medicine svakako mogu jer su bezbedne za pacijenta i terapeuta.

Položaj prilikom ležanja na QHRS  Bioterapeut ploči:

Noge okrenuti prema severu, glavu prema jugu. Strelice koje na pločama označavaju sever treba da su usmerene ka severu. Kod odraslih postavljaju se najpre dve ploče spojeno, pa na udaljenosti od tri ploče i druge dve ploče spojeno.

BION sertifikat. Kliknite za uvećanje.

 

CENA 75000.00

Za dodatne informacije o ovom proizvodu, kao i o načinu njegovog poručivanja popunite sledeću formu:

Sve proizvode sa sajta www.ZdravljeiEnergija.In.Rs možete dobiti na kućnu adresu za Srbiju a za Beograd kako se dogovorimo.

Proizvode isporučujemo u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, Hrvatska, Makedoniji, Sloveniji i dr.

Proizvode  sa sajta www.ZdravljeiEnergija.In.Rs možete kupiti samo od distributera kompanije.
pozovite već danas – 00 381 63 342 380

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “QHRS Bioterapeut ploča”