Šta su Geopatogene zone?

Geopatogene zone su najštetnije na mestima gde se najviše zadržavamo, a to su ležaj na kojem spavamo, omiljeno mesto za sedenje i radno mesto.

Mnogi ljudi nisu čuli za Geopatogene zone. Oni koji su čuli prepisuju im neka metafizička svojstva ili ko zna sa čime. Postoje i one osobe koje ne veruju u ova saznanja i to isključivo rade iz ne znanja ili straha. Ipak istina je malo drugačija.

Termin potiče iz sveta radiestezie. Radiestezija je poznata od davnina kao tehnika kojom se dolazi do lociranja podzemnih voda radi kopanja bunara na tim mestima. Takođe korišćena je za traženje i raznih mnerala.

Tek kasnije počela su i ispitivanja oko štetnog delovanja podzemnih tokova na ljude. Ovo su uglavnom radili ljudi lekari, vidari itd. Kroz ispitivanje došlo se do pronalaska i kosmičkih zračenja kao što su Hartmanova mreža i Kerijeva mreža. Pre 300 i više godina ova veština je prolazila kroz razne loše i dobre periode.

Danas se pouzdano zna da radiestezija predstavlja način komunikacije između ljudske svesti i podsvesti. Podsvest je jedna velika baza podataka i nescrpan izvor raznih saznanja, samo je potrebno naći mogućnost da se ona crpe.

Na engleskom jeziku radiestezija je poznata pod imenom „dowsing“.  „Geopatogena zona“ bi značilo sledeće:

GEO – povezano je sa zemljom

PATOGENA – prouzrokuje bolest

ZONA – deo određenog mesta

Ovo bi značilo da su geopatogene zone mesta na zemlji koja mogu biti nepovoljna za ljude u smislu mogućnosti  dobijanja raznih bolesti ako ste pod njihovim uticajem.

Kada su geopatogene zone štetne?

Geopatogene zone su najštetnije na mestima gde se najviše zadržavamo, a to su ležaj na kojem spavamo, omiljeno mesto za sedenje i radno mesto. Zadržavanje u geopatogenim zonama u kraćem periodu uglavnom nije štetno u toj meri da možemo ozbiljno da utiče na naše zdravstveno stanje.

Efekat na zdravlje može da bude na više načina i to od ozbiljnijeg narušavanja zdravstvenog stanja do glavobolje, mučnine. Geopatogene zone nisu velike i one mogu biti širine od nekoliko santimetara do jednog metra, ali se pružaju dosta u dužini.

Štetan efekat ima onaj deo geopatogene zone nad kojim se zadržavamo. Recimo osoba kojoj štetan tok prolazi preko  grudi imaće problema sa astmom, visokim i niskim pritiskom, tumorima u tom delu… Ako je još i pušač postoji mogućnost da ta navika samo doprinese razvoju neke bolesti u tom delu tela. Dešava se da se pri pomeranju ležaja na drugo „čisto“ mesto svi simptomi oboljenja nestanu.

Kako se detektuju geopatogene zone?

Jedini način koji je proučavan, validan i siguran je radiestezija. Za ovo ispitivanje potrebne su L antene ili visak i iskustvo. Većina radiestezista opredeljuje se za L antene. L antene se uglavnom ukrštaju na mestima gde su štetne zone. Kod nekih radiestezista mogu se vrteti u krug. Za ozbiljna merenja najbolje je da to uradi iskusan radistezista.

Šta izaziva geopatogene zone?

To zemljino zračenje koje je javlja u njenoj unutrašnjosti. Ljudski organizam je naviknut na to zračenje od davnina. Kada to zračenje naiđe na vodeni tok, jame, šupljine itd. ono se menja i poprima geopatogene osobine. Pošto je pravac zračenja je na gore i mogu uticati i do par spratova u zgradama. Ima dosta primera da su stanari jedne zgrade isključivo oboljevali od sličnih bolesti, jer su svi na mestima spavanja bili pod uticajem ovih štetnih zona.

Geopatogene zone - QHRS zaštita od zračenja

Geopatogene zone. Plavom bojom su označeni vodeni tokovi.

Šta je najbolje uraditi kada se nađete na geopatogenoj zoni?

Logično, jedan od načina je da se sklonite sa tog mesta. Mada, dosta ljudi ne računa uticaj tehničkog zračenja sa kojim smo okruženi, a naročito danas kada nova tehnološka era sve više napreduje, a time donosi i nove probleme. Ovde konkretno se misli na mobilne telefone, TV signal. bežični internet itd, koji nas okružuju na svim mestima gde se nadjemo.

Drugi način predstavlja korišćenje uređaja koji će to zračenje eliminisati. Oni moraju biti ispitani od relevantnih institucija i da od njih dobiju sertifikat. Jedino mogu garantovati za QHRS Biopiramidu (kliknite za više informacija) da eliminiše geopatogene zone, jer poseduje relevantan IGEF i BION sertifikat.

Leave a Comment